For more information use please e-mail: kontakt @ def.cz

For any questions contact please Mr. Jerabek:  +420 608 524 518

 

 

Údaje podle §13 odst. a zákona 513/1991 Sbírky:

Název: Ing. Zbyněk Jeřábek, Sídlo:   Malá 872/5, 59101 Zdar nad Sázavou, IČ: 75722101, Živ.list vydán Městským úřadem ve Žďáře nad Sázavou, ev.č.: 371401-9953-00, 371401-10258-00, 371401-9951-00, 371401-9952-00

product  development  and  engineering

since 2004 successfully in a market

 

 

Contact

DeF - Design for Future

Mr. Zbynek Jerabek

Mala 872/5

591 01 Zdar nad Sazavou

CZECH REPUBLIC

Def - Europe

DeF   ©  2023

Textové pole: Home    Intro    Offer     Contact